Vävredskap

Vävredskap

Vävredskap

Bland våra vävredskap hittar du bland annat vävskedar, vävspännare, plastskyttlar, träskyttlar, Toikas specialskyttlar och naturligtvis också Texsolvs solv.

 

glimakra_vavbutiken