Integritetspolicy

Vår webbplats använder cookies för att bland annat komma ihåg vilka varor du lagt i din varukorg och vilket språk du väljer att se vår hemsida på.
En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan webbplatsen läsa din cookie och anpassa sidan till de inställningar du tidigare gjort. Om du inte vill acceptera användandet av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari m fl) så att den inte tillåter cookies, men gör du detta kan vi inte garantera att vår webbsida fungerar korrekt.

 

Personuppgiftshantering

Företagsinformation:
Lankava Oy (VAT-nummer i Finland FI02428000, i Sverige SE502076789201)
Adress:
Kauppatie 91
62200 Kauhava
Finland
Tel. +358-44-7504047
E-post:  lankava@lankava.se

Användning av kundregister:
Vårt kundregister används för att möjliggöra en smidig orderhantering, orderuppföljning och andra kundservice-relaterade processer. Adressuppgifter kan vid behov användas för utskick av viktiga meddelanden angående företagsverksamhet och administration.

Uppgifter som registreras:
Efternamn, förnamn, gatuadress, postnummer, postadress, telefonnummer/mobiltelefonnummer, e-postadress, orderhistorik.
Marknadsföring skickas enbart i de fall kunden själv registrerar en prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst sägas upp via länken i slutet av nyhetsbrevet.

Utlämnande av uppgifter i registret:
Uppgifterna ges aldrig ut till tredje part bortsett från: vid kreditbetalning till kreditföretag vad som behövs för att kunna fatta ett kreditbeslut, adressuppgifter till logistikföretag för att kunna göra paketkort.

Informationskällor:
Vi kan inte få tillgång till någon annan information än den som kund själv anger på vår hemsida eller som uppstår vid orderprocessen. Beställningarna leder till order- och betalningshistorik. Kunden kan uppdatera sina personuppgifter i webshopen.

Sekretess:
De registrerade uppgifterna finns lagrade i en datacentral som endast är tillgänglig för den personal som hanterar kundbeställningar. Både webbshopen och kundregistret kräver användarnamn och lösenord av behörig personal. Datacentralen är skyddad med brandmurar och förbindelsen som används är skyddad.

Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifter ska insamlas i ett visst, uttryckligt och lagligt syfte och de får inte senare behandlas på ett sätt som är oförändligt med det ursprungliga ändamålet. Endast nödvändig information samlas in. Det ska strävas efter att personuppgifterna är korrekta och felfria och de ska rättas utan dröjsmål. Personuppgifterna bevaras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål som de har samlats för. Föråldrade uppgifter tas bort.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter:

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är följande enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad även ”GDPR”): 

  1. den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (GDPR 6 art. 1.f);
  2. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (GDPR 6 art. 1.b);
  3. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen (GDPR 6 art. 1.f).

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR) art 15, 7, 16,17, 18. 20 och 77 vissa rättigheter gällande behandling av personuppgifter.  Med dessa rättigheter avses bland annat rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade eller raderade.