Ny Java-hampagarn

28,00 kr
33,00 kr
Besparing 15 %

Reflexgarn, tunt, kon 0,75 kg

2 900,00 kr
1 kg = 3 866,67 kr